Světci k nám hovoří...


sv. Antonín

Antonius, monachuslirinen

28. prosince, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:asi 520

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 468 u Valerie v Dolní Panonii (dnes Slovinsko). V osmi letech mu zemřel otec a o jeho výchovu se pak postaral opat Severin (pam. 8. 1.), který zemřel v roce 482. Antonín potom nějakou dobu strávil u strýce Konstantina, který byl biskupem v Lorchu v Bavorsku. Ve dvaceti letech se už jako mnich vydal na cestu do Itálie. Po cestě se u jezera Como spojil s knězem Mariusem, který tam též vedl své učedníky. Antonínova další cesta vedla k Alpám, kde chtěl žít osamělý život poustevníka, ale stal se velmi vyhledávaným. Opustil proto tento kraj a odešel do Lérinského kláštera založeného sv. Honorátem (pam. 16. 1.). Zde se stal známým pro své ctnosti i zázraky a zemřel v letech 520 až 525.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

martyres innocentes; Theonas, ep. Alexandrin (300); Antonius, monachuslirinen (asi 520); Matthias de Nazareis (asi 1326); Gaspar del Bufalo (1837); Catharina Volpicelli (1894); Gregorius Khomyšyn (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.