Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Řehoř Khomyshyn

Gregorius Khomyšyn

28. prosince, připomínka
Postavení:biskup, mučedník
Úmrtí:1945

ŽIVOTOPIS

Narodil se 25. 3. 1867 v Hadynkivtsi v regionu Ternopil na Ukrajině. Studoval v semináři ve Lvově. Kněžské svěcení přijal 18. 11. 1893 a v dalším roce byl jmenován rektorem semináře. Za biskupa řeckokatolické eparchie Stanislaviv (dnešní Ivano-Frankivsk) byl vysvěcen 19. 6. 1904.

V roce 1939 byl poprvé zatčen komunistickými úřady. Byl mučen a podroben tzv. vymývání mozků. Asi po dvou letech byl propuštěn, ale 11. 4. 1945 byl komunistickými úřady znovu zatčen a při výsleších velmi krutě týrán a bit. Na následky těchto výslechů zemřel ve vězeňské nemocnici Lukianivska v Kyjevě.

Podle Martyrologium Romanum 2001 to bylo 28. 12. 1945. Tedy v 78 letech. Mimo těchto údajů se ve více biografiích s památkou 28. 12. na některých místech objevuje odlišný údaj o jeho smrti v kyjevském vězení NKVD 17. 1. 1947.

Blahořečený byl 27. 6. 2001 papežem Janem Pavlem II. ve Lvově mezi 27 řeckokatolickými mučedníky z let 1935 až 1973.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

martyres innocentes; Theonas, ep. Alexandrin (300); Antonius, monachuslirinen (asi 520); Matthias de Nazareis (asi 1326); Gaspar del Bufalo (1837); Catharina Volpicelli (1894); Gregorius Khomyšyn (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.