Světci k nám hovoří...


sv. Etelbert

Ethelbertus

24. února, připomínka
Postavení:král
Úmrtí:616

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Kentu v Anglii. Ke křesťanské víře byl přiveden svou manželkou Bertou, která byla vnučkou franckého krále Chlodovíka. Jako král podporoval činnost misionářů vyslaných papežem Řehořem Velikým do Anglie. Jím také byl později velmi chválen. Křest přijal r. 601.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosepha Naval Girbés* (1893); Modestus, ep. Trevírem (480); , Evetius (303); Ethelbertus (616); Evetius (303); Constantius Servoli de Fabriano (1481); Petrus Palatinus (303); Marcus de Marconi (1510)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.