Světci k nám hovoří...


sv. Etelbert

Ethelbertus

24. února, připomínka
Postavení:král
Úmrtí:616

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Kentu v Anglii. Ke křesťanské víře byl přiveden svou manželkou Bertou, která byla vnučkou franckého krále Chlodovíka. Jako král podporoval činnost misionářů vyslaných papežem Řehořem Velikým do Anglie. Jím také byl později velmi chválen. Křest přijal roku 601.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Modestus, ep. Trevírem (480); , Evetius (303); Ethelbertus (616); Evetius (303); Petrus Palatinus (303); Constantius Servoli de Fabriano (1481); Marcus de Marconi (1510); Iosepha Naval Girbés (1893)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.