Světci k nám hovoří...


sv. Anysius

Anysius

30. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 406

ŽIVOTOPIS

Narodil se na začátku 4. století v Soluni v Řecku. V rodném městě se v roce 383 stal biskupem po Ascolovi. Od papeže Damase byl jmenován apoštolským vikářem Ilyrie. Jednalo se o území, rozkládající se na západě dnešního Balkánského poloostrova.

Byl přítelem biskupa Ambrože (pam. 7. 12.), s nímž si dopisoval a který do něj vkládal velkou naději. Anysius v prosinci 391 předsedal synodě v Capua, kde vedl vyšetřování proti Bonosuovi, biskupovi Niš, který popíral trvalé panenství Mariino i božství Ježíše Krista. Později se zastával Jana Zlatoústého (pam. 13. 9.), který si svým neohroženým chováním a křesťanskými zásadami vysloužil nenávist císařovny Eudokie. Jí nakloněný patriarcha Teofil v roce 403 Jana sesadil a vyhnal. Jan byl hnán 630 km pěšky. Anysius proti jeho sesazení psal papeži Inocenci s podporou 15 makedonských biskupů. Obrátil se i do Konstantinopole. Za své úsilí dostal děkovné dopisy od papeže i od Jana Zlatoústého. Zemřel v pokročilém věku 30. 12. asi mezi léty 406 až 410.

POZNÁMKA

V tento den bývá připomínána také sv. Anysie (panna a mučednice shodného jména vynechaná v martyrologiu 2001), která zemřela ve své rodné Soluni asi roku 304 nebo následujícího. Pocházela z bohaté a zbožné rodiny. Dědictví po rodičích údajně na začátku dalšího pronásledování rozdala mezi chudé. Podle starověké legendy jí jeden voják strhl závoj při cestě z křesťanského shromáždění. Měl po ní chtít, aby obětovala pohanským idolům, ale její pohrdavý postoj vojáka rozzuřil tak, že ji probodl mečem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Felix Pp I. (274); Hermes, m. in Mœsia (s. III./IV.); Anysius (asi 406); Perpetuus, ep. Turonen (491); Iucundus (po roce 502); Geremarus (asi 658); Egwinus (717); Rainerius, ep. Furconen. (1077); Rogerius, ep. Cannen. (s. XII); Laurentius, monachus in Sicilia (asi 1162); Margarita Colonna (1280); Eugenia Ravasco, virgo (1900); Ioannes Maria Boccardo (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.