Světci k nám hovoří...


sv. Jukund

Iucundus

30. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:po roce 502

ŽIVOTOPIS

Udává se, že byl žákem a později nástupcem biskupa Grata. Při určování episkopátu se také vychází z dopisu od papeže Gelasia biskupovi Jukundovi. V něm ale chybí označení města, zda jde opravdu o Aostu. Udává se, že v tomto městě působil jako třetí biskup. Byl činorodým a horlivým duchovním pastýřem. Vůči chudým byl laskavý a k hříšníkům shovívavý.

Víme, že se v Římě účastnil koncilu v letech 501 a 502. Další zprávy se nedochovaly, pouze to, že po smrti došlo na jeho přímluvu k mnoha zázrakům a Jukund začal být brzy uctíván jako světec. V roce 1615 byly jeho ostatky přeneseny do kaple postavené u hrobu sv. Grata.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Felix Pp I. (274); Hermes, m. in Mœsia (s. III./IV.); Anysius (asi 406); Perpetuus, ep. Turonen (491); Iucundus (po roce 502); Geremarus (asi 658); Egwinus (717); Rainerius, ep. Furconen. (1077); Rogerius, ep. Cannen. (s. XII); Laurentius, monachus in Sicilia (asi 1162); Margarita Colonna (1280); Eugenia Ravasco, virgo (1900); Ioannes Maria Boccardo (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.