Světci k nám hovoří...


sv. Rogerius

Rogerius, ep. Cannen.

30. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. XII
Patron:Barletty, arcidiecéze Trani-Barletta-Bisceglie
Atributy:pastýřská berla, orel

ŽIVOTOPIS

Život tohoto biskupa je spjat se starobylým městem Kanny (Canae) ležícím poblíž pravého břehu řeky Ofanto u Barletty v italském regionu Apulie. Mnozí lidé se domnívají, že se zde též narodil. Jiní badatelé říkají, že jedinou spolehlivou zprávou o něm je jeho jmenování biskupem, k němuž došlo po těžkém období beznaděje pro dlouhodobou metlu války. Rogerius zažil porážku města od Roberta Guiscarda, hlad a bídu mnoha obyvatel. Udává se, že šlo o období velmi obtížné pro evangelizaci, tehdy se jednalo především o přežití prostého obyvatelstva. Rogerius prý bosý přinášel nejchudším pomoc a projevením lásky k nim svědčil i o lásce Boží.

S atributem orla souvisí legenda, že orel roztaženými křídly poskytoval stín a chránil Rogeriuse na některých cestách před nepřízní počasí. (Podobný obraz se vyskytuje v chlapeckém věku u Medarda při zázračné ochraně před deštěm.)

Rogerius byl ve vážnosti u papežů Gelasiuse II. a Paschala II., který jej opakovaně pověřoval citlivými úkoly jako posla míru. Uvádí se, že zemřel 30. 12. 1129 ve svém biskupském městě.

V roce 1276 prý obyvatelé z Barletty vyloupili katedrálu a odnesli některé posvátné předměty s biskupským sedes, relikviářem a ostatky biskupa Rogeriuse. Po roce prý museli vrátit vše mimo tělesných ostatků biskupa, které nebyly považovány za moc významné, pokud nedošlo ke kanonizaci. O tu se potom údajně přičinili.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Felix Pp I. (274); Hermes, m. in Mœsia (s. III./IV.); Anysius (asi 406); Perpetuus, ep. Turonen (491); Iucundus (po roce 502); Geremarus (asi 658); Egwinus (717); Rainerius, ep. Furconen. (1077); Rogerius, ep. Cannen. (s. XII); Laurentius, monachus in Sicilia (asi 1162); Margarita Colonna (1280); Eugenia Ravasco, virgo (1900); Ioannes Maria Boccardo (1913)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.