Světci k nám hovoří...


sv. Barbacián

Barbatianus

31. prosince, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:s. V.

ŽIVOTOPIS

Z Antiochie, z míst dnešní Antakye v jihovýchodním Turecku, kde se stal knězem, přišel do Říma asi v začátku V. století. Jeho příkladný život upoutal pozornost Gala Placidie Augusty a ta pro něj dala postavit v Ravenně klášter sv. Jana Evangelisty. Zde mimo jiné působil jako její rádce a později i zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Silvester (335); Catharina Labouré (1876); Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serotina, Saturnina et Hilaria (století neznámé); Columba, virgo et m. apud Senones (s. III-IV.); Zoticus, presb. (s. IV.); Melania, iunior (439); Barbatianus (s. V.); Marius, ep. Lausannen (594); Ioannes Franciscus Régis (1640); Alanus de Solminihac (1659); Iosephina Nicoli (1924); Ad complent orationes sanctorum

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.