Světci k nám hovoří...


sv. Marius

Marius, ep. Lausannen

31. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:594

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 531 v Autunu v Burgundsku ve Francii. V květnu roku 574 se stal třetím biskupem v Aventicum, jehož zbytky se nacházejí pod současným městem Avanches. Z důvodu barbarských nájezdů a bojů došlo ke zničení původního města a Mario, který se tři roky předtím zúčastnil (r. 587) synodu v Mâconu, přemístil sídlo biskupství do Lausanne ve Švýcarsku.

Je zmiňován jako pozorný pastýř ochotný v těžké době poznamenané utrpením projevovat velkou lásku k chudým. Je vyzdvihován jako jejich ochránce, modlitebník a učenec. Představován je také jako zručný zlatník sám vyrábějící mešní nádoby.

V Lausanne zemřel asi v 63 letech a byl pohřben v kostele San Tirso, který později byl přejmenovaný na St. Mario.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph ; Silvester (335); Catharina Labouré (1876); Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serotina, Saturnina et Hilaria (století neznámé); Columba, virgo et m. apud Senones (s. III-IV.); Zoticus, presb. (s. IV.); Melania, iunior (439); Barbatianus (s. V.); Marius, ep. Lausannen (594); Ioannes Franciscus Régis (1640); Alanus de Solminihac (1659); Iosephina Nicoli (1924); Ad complent orationes sanctorum

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.