Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Jan František Régis

Ioannes Franciscus Régis

31. prosince, připomínka
Postavení:lidový misionář TJ
Úmrtí:1640

ŽIVOTOPIS

Narodil se 31. 1. 1597 ve Fontcouverte departementu Aude ve Francii. Studoval na jezuitské koleji v Bézieres a odtud v 19 letech odešel do Toulu, kde začal noviciát. Po něm skládal první řeholní sliby v Cahors. Po třech letech studoval filosofii v Tournonu a na teologické studium se vrátil do Toulu. Kněžské svěcení zde přijal 16. 6. 1630.

Zprvu vyučoval v některých jezuitských kolejích a potom byl pověřen misijním působením v tehdejších provinciích Vivarais (v departementu Ardèche a v celém regionu Auvergne Rhône-Alpes) a Velay. Jako lidový misionář působil většinou v hornaté oblasti mezi chudými, zanedbanými venkovany. V některém období byl prý také posílán do okolí vzdálených měst. Byl označen za jednoho z největších kazatelů sedmnáctého století ve Francii. S velkou horlivostí kázal o Eucharistii i o významu Mariánské úcty.

Misijní otec František Régis vynikal pokorou a mnohé rodiče přivedl k pravé víře i působením přes jejich děti. Pro dívky a ženy, které z různých důvodů opustily zásady mravnosti, údajně zajišťoval domy, kde se jim dostávalo pomoci.

Zemřel ve věku 43 let v obci Louvesc na následek velké vyčerpanosti i nachlazení při posledním kázání.

Za blahoslaveného byl prohlášen v roce 1726 a za svatého v roce 1737.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Silvester (335); Catharina Labouré (1876); Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serotina, Saturnina et Hilaria (století neznámé); Columba, virgo et m. apud Senones (s. III-IV.); Zoticus, presb. (s. IV.); Melania, iunior (439); Barbatianus (s. V.); Marius, ep. Lausannen (594); Ioannes Franciscus Régis (1640); Alanus de Solminihac (1659); Iosephina Nicoli (1924); Ad complent orationes sanctorum

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.