Světci k nám hovoří...


sv. Donáta, Pavlína, Rogata, Dominanda, Serotýna, Saturnina a Hilárie

Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serotina, Saturnina et Hilaria

31. prosince, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Tyto mučednice byly u dnešního data uvedeny již v Jeronýmově martyrologiu, dále v „Liber de locis sanctis martyrum“ z první poloviny sedmého století a zůstávají i ve vydání Martyrologia Romanum 2001. Jejich ostatky byly objeveny v pohřebišti na Via Salaria Nuova poblíž ostatků dalších mučedníků z prvních století. K uctívání jako svatých je pozvedl papež Adrian I. (772-795).

Skutečnost jejich života a svaté smrti je tedy potvrzena, avšak nic více z jejich života, data ani zpráva o způsobu mučednické smrti těchto 7 žen, nebylo dochováno.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Silvester (335); Catharina Labouré (1876); Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serotina, Saturnina et Hilaria (století neznámé); Columba, virgo et m. apud Senones (s. III-IV.); Zoticus, presb. (s. IV.); Melania, iunior (439); Barbatianus (s. V.); Marius, ep. Lausannen (594); Ioannes Franciscus Régis (1640); Alanus de Solminihac (1659); Iosephina Nicoli (1924); Ad complent orationes sanctorum

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.