Světci k nám hovoří...


sv. Frodobert

Frodobertus

1. ledna, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:asi 667

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 600 v Troyes v Neustrii (dnešní Francii). Při studiu na biskupské škole zaujal biskupa Ragnégisila, který ho poslal na dokončení formace do kláštera v Luxeuil, kde byl třetím opatem kláštera Waldebert. Pod jeho vedením se stal Frodobert benediktinským mnichem a po návratu do Troyes požádal krále Clovise II. o část půdy v nedalekých močálech IleGermaine pro založení benediktinského kláštera Montier la Celle (dnes je to město Saint André les Vergers). Frodobert tento klášter zasvětil apoštolovi sv. Petrovi a sám se v něm stal prvním opatem. Již za jeho dřívějšího života se mu připisovalo charisma zázraků. Uvádí se také, že jeho život se vyznačoval nepřetržitou modlitbou a skutky pokání. Zemřel v pověsti svatosti asi roku 673.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, sancta Dei Genetrix ; Iustinus, episcopus (asi s. IV); Almachius (391); Eugendus (516); Fulgentius, ep. Ruspen (533); Clarus, abbas Viennen (660/670); Frodobertus (asi 667); Gulielmus, abbas Divionen (1031); Odilo (1049); Hugolinus, eremita (s. XIV.); Iosephus Maria Tomasi (1713); Ioannes et Renatus Lego (1794); Vincentius Maria Strambi (1824); Valentinus Paquay (1905); Sigismundus Gorazdowski (1920); Petrus Iacobus Cortasa Monclú, Narcissus Baldomerus Arribas Arnaiz, Eugenius Néstor Ctesiphon Ortega Villamudrio et Colombanus-Paulus Oza Motinot Henricus (1937); Aloysius Grozde (1943); Marianus Konopiński (1943); Zdislava (1252)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.