Světci k nám hovoří...


Marcus de Marconi

24. února, připomínka
Úmrtí:1510


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Modestus, ep. Trevírem (480); Petrus Palatinus (303); , Evetius (303); Ethelbertus (616); Evetius (303); Constantius Servoli de Fabriano (1481); Marcus de Marconi (1510); Iosepha Naval Girbés (1893)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.