Světci k nám hovoří...


kaple mučedníků v Avrillé

kaple mučedníků v Avrillé

blah. Jan a Renát Lego

Ioannes et Renatus Lego

1. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Jan Lego se narodil 13. 5. 1766 a jeho starší bratr Renát 5. 10. 1764, oba dva v La Flèche v departementu Sarthe ve Francii. Oba se stali kněžími v diecézi Angers. Po vypuknutí Velké francouzské revoluce, když revoluční ústavodárné shromáždění vyhlásilo 12. 7. 1790 občanskou ústavu pro kněze (více společná pam. 7.1. mučedníků z období Velké francouzské revoluce), která byla v rozporu s učením římskokatolické církve. Oba bratři se rozhodli pro věrnost i za cenu svého života. Po krátkém soudním řízení byli 1. 1. 1794 popraveni gilotinou v Avrillé (v Angers v departementu Maine-et-Loire). Jejich ostatky byly později uloženy do zde zbudované kaple mučedníků.

Blahořečeni byli 19. 2. 1984 v Římě, papežem Janem Pavlem II., mezi 99 mučedníky zabitými kvůli víře.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, sancta Dei Genetrix ; Iustinus, episcopus (asi s. IV); Almachius (391); Eugendus (516); Fulgentius, ep. Ruspen (533); Clarus, abbas Viennen (660/670); Frodobertus (asi 667); Gulielmus, abbas Divionen (1031); Odilo (1049); Hugolinus, eremita (s. XIV.); Iosephus Maria Tomasi (1713); Ioannes et Renatus Lego (1794); Vincentius Maria Strambi (1824); Valentinus Paquay (1905); Sigismundus Gorazdowski (1920); Petrus Iacobus Cortasa Monclú, Narcissus Baldomerus Arribas Arnaiz, Eugenius Néstor Ctesiphon Ortega Villamudrio et Colombanus-Paulus Oza Motinot Henricus (1937); Aloysius Grozde (1943); Marianus Konopiński (1943); Zdislava (1252)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.