Světci k nám hovoří...


sv. Teodor

Theodorus, ep. Massilien

2. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:594

ŽIVOTOPIS

V letech 575 až 594 byl biskupem Marseille, v jihovýchodní části Francie, na pobřeží Středozemního moře. S velkým odhodláním a citem pro zodpovědnost zde usiloval o církevní disciplínu k nelibosti panovníků. Od králů Childeberta a Gontrana byl za to opakovaně odsouzen a třikrát vyhnán do exilu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus (379); Gregorius Nazianzenus (389/390); Telesphorus Pp (asi 136); Argeus, Narcissus et Marcellinus, m. Romam (s. IV.); Theodorus, ep. Massilien (594); Bladulphus (asi 630); Ioannes, ep. Mediolanen (asi 660); Vincentianus (672); Mainchinus (s. VII.); Adalhardus (826); Airaldus (1146); Silvester, abbas (s. XII.); Marcolinus Amanni (1397); Stephana Quinzani, Tertius Ordo Sancti Dominici (1530); Gulielmus Repin et Laurentius Bâtard (1794); Maria Anna (Maria Stella) Soureau-Blondin (1890)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.