Světci k nám hovoří...


sv. Jan Bonus ("Dobrý")

Ioannes, ep. Mediolanen

2. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 660

ŽIVOTOPIS

Od dětství údajně žil v Miláně, ale za místo narození se uvádí Recco, nebo Camogli u Janova v Itálii. Milánské biskupství bylo v roce 569 biskupem Honorátem přesunuto do Janova, protože Langobardi napadli severní Itálii a dobyli Milán. Honoratovi nástupci zůstali v Janově a teprve milánský klerik Jan Bonus, který byl pro své ctnosti zvolen biskupem, obnovil biskupský stolec ve svém městě.

Při správě diecéze si počínal moudře, bojoval proti herezím, vedl příkladný život, s horlivostí se pustil do charitativní práce. To přispělo k tomu, že dostal přízvisko „Dobrý“. V Desio postavil kostel, do kterého přenesl ostatky janovského biskupa sv. Syra.

V roce 649 byl Jan pozván k účasti na římském synodu v Lateránu, kde podepsal všechny dokumenty Lateránské rady.

Zemřel kolem roku 660 a byl pohřben v malém kostele svatého Michaela v Domo. Později byly jeho ostatky přeneseny do milánského dómu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus (379); Gregorius Nazianzenus (389/390); Telesphorus Pp (asi 136); Argeus, Narcissus et Marcellinus, m. Romam (s. IV.); Theodorus, ep. Massilien (594); Bladulphus (asi 630); Ioannes, ep. Mediolanen (asi 660); Vincentianus (672); Mainchinus (s. VII.); Adalhardus (826); Airaldus (1146); Silvester, abbas (s. XII.); Marcolinus Amanni (1397); Stephana Quinzani, Tertius Ordo Sancti Dominici (1530); Gulielmus Repin et Laurentius Bâtard (1794); Maria Anna (Maria Stella) Soureau-Blondin (1890)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.