Světci k nám hovoří...


sv. Mainchín

Mainchinus

2. ledna, připomínka
Postavení:mnich(snad i biskup z Limerick)
Úmrtí:s. VII.

ŽIVOTOPIS

Oficiální biografie sv. Mainchína se nedochovala, a proto vycházejí základní informace o tomto světci údajně z rodokmenu klanu Dál Cais. Ten patřil k vládnoucím předkům hrabství Clare v jižní irské provincii Münster i k panovníku severního Münsteru v období raného křesťanství. V mládí se Mainchín stal mnichem a později je uváděn a ctěn jako biskup z Limerick na západě Irska. V Mungret na jihozápad od dnešního Limericku založil klášter a školu pro velký počet studentů. U soutoku, kde se Fergus vlévá do řeky Shannon, založil kostel. Svatý Mainchín je označován ve třech irských martyrologiích jako „moudrý“ a jako „malý mnich“.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus (379); Gregorius Nazianzenus (389/390); Telesphorus Pp (asi 136); Argeus, Narcissus et Marcellinus, m. Romam (s. IV.); Theodorus, ep. Massilien (594); Bladulphus (asi 630); Ioannes, ep. Mediolanen (asi 660); Vincentianus (672); Mainchinus (s. VII.); Adalhardus (826); Airaldus (1146); Silvester, abbas (s. XII.); Marcolinus Amanni (1397); Stephana Quinzani, Tertius Ordo Sancti Dominici (1530); Gulielmus Repin et Laurentius Bâtard (1794); Maria Anna (Maria Stella) Soureau-Blondin (1890)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.