Světci k nám hovoří...


Oltář v Troina

Oltář v Troina

Klášter San Filippo di Fragalà na Frazzanò

Klášter San Filippo di Fragalà na Frazzanò

sv. Silvestr z Troiny

Silvester, abbas

2. ledna, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:s. XII.

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem začátku 12. století v Troině na Sicílii do šlechtického rodu. V mládí ve svém rodišti vstoupil do baziliánského kláštera svatého Michaela.

Vynikal štědrostí k sociálně potřebným. Podle legendy obdaroval ve starém žebrákovi Pána Ježíše. Po nějakou dobu žil v klášteře San Filippo di Fragalà na Frazzanò. Měl charisma uzdravování nemocných skrze modlitbu a znamení kříže. Kolem roku 1155 byl v Římě u papeže Adriana VI., který mu udělil kněžské svěcení. Po svém návratu, při zastávce v Palermu, uzdravil mladého Guglielma, syna sicilského panovníka Williama I. V Troině ho proti jeho vůli zvolili opatem. V touze po větší askezi se Silvestr před koncem života uchýlil do poustevny v blízkosti kláštera. Jeho úmrtí se na některých místech datuje 2. 1. 1164, ale do martyrologia bylo autory schváleno pouze uvedené století.

V polovině 16. století kult sv. Silvestra potvrdil papež Julius III.

U hrobu tohoto světce došlo k mnoha zázrakům. Za epidemie moru, v roce 1575, se konaly modlitby a průvod s jeho relikvií. Tehdy došlo k zastavení epidemie, které bylo přičítáno Silvestrově přímluvě. V roce 1625 mu v místě jeho hrobu byl postaven a zasvěcen kostel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Basilius Magnus et Gregorius Nazianzenus (379); Gregorius Nazianzenus (389/390); Telesphorus Pp (asi 136); Argeus, Narcissus et Marcellinus, m. Romam (s. IV.); Theodorus, ep. Massilien (594); Bladulphus (asi 630); Ioannes, ep. Mediolanen (asi 660); Vincentianus (672); Mainchinus (s. VII.); Adalhardus (826); Airaldus (1146); Silvester, abbas (s. XII.); Marcolinus Amanni (1397); Stephana Quinzani, Tertius Ordo Sancti Dominici (1530); Gulielmus Repin et Laurentius Bâtard (1794); Maria Anna (Maria Stella) Soureau-Blondin (1890)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.