Světci k nám hovoří...


sv. Daniel

Daniel

3. ledna, připomínka
Postavení:jáhen
Úmrtí:asi 304
Patron:italských měst Padova a Treviso
Atributy:palma, dalmatika

ŽIVOTOPIS

V martyrologiu je připomínán jako jáhen a mučedník z Padovy, patřící k oblasti Benátek. Jeho umučení se datuje do doby perzekucí za vlády císaře Diokleciána, ale informace o něm byly objeveny až s jeho tělem v roce 1075 v oratoři sv. Prosdocima (pam. 7. 11.). Daniel byl snad původně Žid, který konvertoval ke křesťanství zásluhou biskupa Prosdocima; zůstal v Padově a pomáhal, pak i později jako jáhen hlásáním evangelia. Svoji víru potvrdil Daniel mučednickou smrtí.

Příběh s objevením ostatků bývá řazen mezi pověsti. V Tuscii se po více staletích mučedník Daniel zjevil nevidomému a nabídl mu možnost získání zraku u svého opomenutého hrobu v Padově. Zázrak, k němuž potom došlo, vedl k nalezení mramorového sarkofágu s Danielovým tělem na dřevěné desce s hroty. Nápis na mramorové desce potvrzoval, že jde o tělo Daniela, mučedníka a jáhna („Hic corpus Danielis martyris et levitae quiescit“).

K prvnímu přenesení ostatků došlo 3. 1. 1076 do starého chrámu, odkud byly v roce 1953 přeneseny do nové katedrály.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nomen sanctissimum Iesu;; Genovefa, virgo in Gallia (asi 500); Antherus, Pp (236); Theopemptus et Theonas, m. in Bithynia (asi 304); Gordius (304); Daniel (asi 304); Theogenes, m. Parii (320); Florentius, ep. Viennen (po roce 377); Cyriacus Elias Chavara (1871)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.