Světci k nám hovoří...


blah. Makarius

Macarius, abbas Herbipolitan

6. ledna, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:1153

ŽIVOTOPIS

Narodil se v 11. století v Irsku. Později, jako benediktinský mnich, přišel v roce 1138 do Řezna v Bavorsku společně s bratry Kristianem a Evženem. Odtud opat Dermitius se skupinou jedenácti mnichů poslal Makaria do Würzburgu. Podle záznamů biskup Embrico v roce 1139 Makaria vysvětil a ustanovil ho prvním opatem nového kláštera svatého Jakuba ve Würzburgu. Je zdůrazňováno, že měl důkladné vzdělání, zkušenosti a schopnosti pro toto povolání. Žil asketicky a konal prý i zázraky uzdravení z horečnatých onemocnění. Zemřel v roce 1153.

Ve středověku se na jeho hrob pozapomnělo, ale v roce 1614 byly jeho ostatky objeveny a slavnostně uloženy do chrámu. V následujícím roce významně stoupla úcta k němu a došlo k 28 zázračným uzdravením u jeho hrobky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Epiphania Domini; Iulianus et Basilissa, m. in Thebaide (s. IV.); Felix, ep. Nanneten (582); Macarius, abbas Herbipolitan (1153); Petrus Thomas, ep. Cpolitan (1366); Andreas Corsini (1373); Ioannes de Ribera (1611); Carolus de Setia (1670); Rita a Jesus Lopez de Almeida (1913); Raphaela Maria a Sacro Corde Porras Ayllón (1925); Andreas (Alaphridus) Bessette (1937)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.