Světci k nám hovoří...


blah. Robert de Arbrisello

Robertus de Arbrisello

25. února, připomínka
Postavení:zakladatel řádu
Úmrtí:1116

ŽIVOTOPIS

Pochází z Bretoňska, z Arbrisello u Rennes. Ač pocházel z bohatého rodu, začal žít jako poustevník. Za čas se k němu přidali další, které vedl podle řehole sv. Augustina. V La Roe zbudoval klášter a založil řád "Kristových chudých" pro ty, kteří chtěli konat pokání a nemohli se zúčastnit křížových tažení. Zřídil útulky pro malomocné, pro opuštěné a pro kajícnice. Zasloužil se o reformu života kněží a řeholníků. Zažil i křivá obvinění týkající se styku s ženami. Zemřel ve věku 70 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Walburgis (779); Cæsarius, medikus (369); Robertus de Arbrisello (1116); Sebastianus Aparicio (1600); Maria Adeodata (Maria Teresia); Pisani (1855); Nestor, ep. Magyden (ca. 250); Aldetrudis (526); Gerlandus, ep. Agrigentin (1100); Avertanus (asi 1386); Dominicus Lentini (1828)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.