Světci k nám hovoří...


sv. Polyeukt

Polyeuctus, m. in Armenia

7. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 250

ŽIVOTOPIS

Byl důstojníkem dvanácté římské legie v Arménii společně s Nearchusem, který na rozdíl od Polyeukta byl křesťan. Oba byli přátelé a Polyeukt díky Nearchusovi poznal víru v Krista. Bylo to v arménském městě Melitene. V době, kdy ediktem císaře Deciuse vyšlo nařízení, aby každý z vojáků obětoval bohům. Ani jeden z dvojice přátel se tomuto nařízení nechtěl podřídit, proto je čekalo uvěznění. Polyeukt prý předtím na náměstí roztrhl edikt Deciuse o uctívání model a o něco později je nesené v průvodu rozbil.

Polyeuktova manželka i s dětmi a tchánem přišli Polyeukta přemlouvat do vězení, ale bezúspěšně. Polyeukt byl krutě mučen a potom sťat. Při popravě přijal křest krve.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Baptismate Domini; Raymundus de Penyafort (1275); Polyeuctus, m. in Armenia (asi 250); Lucianus, m. Nicomedić (312); Valentinus, ep. Rhćtić (asi 450); Crispinus, ep. Papien (467); Valentinianus (548); Tillo (asi 702); Cyrus, ep. Ruspen (714); Aldericus (856); Canutus Lavard (1131); Matthæus Guimerá (1451); Ambrosius Fernández (1620); beatorum martyrum tempore gallicae perturbationis (1793 až 1794); Maria Teresia (Ioanna) Haze (1876)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.