Světci k nám hovoří...


sv. Tilo

Tillo

7. ledna, připomínka
Postavení:kněz OSB
Úmrtí:asi 702

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi kolem roku 610 v Sasku na východě Německa. Uvádí se, že byl unesen lupiči a dopraven do Nizozemska, kde byl prodán jako otrok do Gallie (Francie). Tam ho koupil Eligius (pam. 1. 12.), vyučoval a také pokřtil. Tilo zůstal jeho žákem v benediktinském klášteře Solignac, založeném od Eligia, v oblasti Limoges v Aquitaii (dnešní Francii). Zde v roce 641 přijal kněžské svěcení.

Eligiem byl poslán evangelizovat v oblasti kolem Courtrai a Tournai v Nizozemsku. Po smrti Eligia se Tilo vrátil a nějakou dobu prý vedl život poustevníka v Brajacu u Maurioc v Auvergne. Pak přišel znovu do kláštera v Solignac, kde zemřel, jak předpověděl.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Raymundus de Penyafort (1275); Polyeuctus, m. in Armenia (asi 250); Lucianus, m. Nicomedić (312); Valentinus, ep. Rhćtić (asi 450); Crispinus, ep. Papien (467); Valentinianus (548); Tillo (asi 702); Cyrus, ep. Ruspen (714); Aldericus (856); Canutus Lavard (1131); Matthæus Guimerá (1451); Ambrosius Fernández (1620); beatorum martyrum tempore gallicae perturbationis (1793 až 1794); Maria Teresia (Ioanna) Haze (1876)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.