Světci k nám hovoří...


sv. Cyrus

Cyrus, ep. Ruspen

7. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:714

ŽIVOTOPIS

Byl mnichem v Amasře a Paflagonii. Údajně se v roce 705 stal biskupem a patriarchou Konstantinopole (dnešní Istanbul v Turecku). Jako patriarcha měl příznivý vliv na císaře. Zmírňoval jeho krutou pomstychtivost vůči protivníkům.

Cyrus byl na biskupském stolci 6 let a v roce 712 byl sesazen novým vladařem Bardanem zv. Philippicus. K důvodům měla patřit i skutečnost, že odmítal obnovení bludného učení monoteismu. Konec svého pozemského života Cyrus strávil jako mnich v opatském klášteře v Chora v Konstantinopoli. Je uváděno jeho vyhoštění s připomínkou úmrtí v exilu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Raymundus de Penyafort (1275); Polyeuctus, m. in Armenia (asi 250); Lucianus, m. Nicomedić (312); Valentinus, ep. Rhćtić (asi 450); Crispinus, ep. Papien (467); Valentinianus (548); Tillo (asi 702); Cyrus, ep. Ruspen (714); Aldericus (856); Canutus Lavard (1131); Matthæus Guimerá (1451); Ambrosius Fernández (1620); beatorum martyrum tempore gallicae perturbationis (1793 až 1794); Maria Teresia (Ioanna) Haze (1876)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.