Světci k nám hovoří...


sv. Alderik

Aldericus

7. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:856

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 800 ve Francii do šlechtické rodiny sasko-bavorského původu. Ve 12 letech byl od otce poslán ke dvoru císaře Karla Velikého v Aix-la-Chapelle (dnes Aachen v Německu). Získal zde vzdělání a začínala se mu otevírat možnost kariéry u soudu. On se však v 21 letech rozhodl dvůr opustit a odejít na teologická studia do Metz ve Francii. Po krátké době od vysvěcení na kněze ho povolal Ludvík zv. Zbožný za kaplana a zpovědníka. V roce 832 byl vysvěcen na biskupa v Le Mans. S podporou císaře obnovoval biskupskou autoritu a měl dát do pořádku záležitosti, týkající se církevního majetku.

Hodně své energie věnoval chudým a poskytoval veřejné služby. Zakládal kostely a kláštery. Nakonec se stal obětí více podvodů, při nichž byly použity padělané listiny. Na nějakou dobu odešel do Říma, kde potom byl Řehořem IV. znovu uznán jako biskup a potvrzeno jeho poslání.

S úspěchem se zúčastnil církevních zasedání v Paříži a v Tours. Dva poslední roky života strávil ochrnutý na lůžku. Zemřel po 24 letech v biskupské službě v Le Mans a byl pohřben v opatství svatého Vincence, kde v něm měli velkého dobrodince.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Baptismate Domini; Raymundus de Penyafort (1275); Polyeuctus, m. in Armenia (asi 250); Lucianus, m. Nicomedić (312); Valentinus, ep. Rhćtić (asi 450); Crispinus, ep. Papien (467); Valentinianus (548); Tillo (asi 702); Cyrus, ep. Ruspen (714); Aldericus (856); Canutus Lavard (1131); Matthæus Guimerá (1451); Ambrosius Fernández (1620); beatorum martyrum tempore gallicae perturbationis (1793 až 1794); Maria Teresia (Ioanna) Haze (1876)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.