Světci k nám hovoří...


sv. Apolinář

Apollinaris, m. Hierapoli

8. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. II.

ŽIVOTOPIS

Za císaře Marka Aurelia byl biskupem v již zaniklém maloasijském městě Hierapolis ve Frygii na území dnešní provincie Denizli v Turecku. O jeho životě je známo velmi málo, přestože byl jedním z nejvýznamnějších asijských biskupů tehdejší doby. Apolinář vynikl jako křesťanský učitel a zejména obránce víry. Ve svých spisech poukazoval na různé heretiky a osvětloval jaké jsou pravdy víry a proč. Napsal dvě knihy zaměřené proti Židům, pět knih proti pohanům a dvě knihy s názvem: „Pravdy“. Císaři připomněl výhody, které obdržel od Boha pro modlitby svých křesťanských poddaných. Datum jeho smrti ani způsob údajně nejsou spolehlivě známé. V Martyrologiu Romanum 2001 je označen jako mučedník.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Severinus, presb. (asi 482); Apollinaris, m. Hierapoli (s. II.); Theophilus et Helladius (asi s. III.); Lucianus, Maximianus et Iulianus (asi 290); Patiens, ep. Meten (s. IV.); Maximus, ep. Papien (asi 514); Georgius, eremita (asi 614); Nathalanus (asi 678); Erhardus (707); Albertus, ep. Cassilien (asi s. VIII.); Gudila (asi 712); Laurentius Giustiniani (1456); Eduardus Waterson (1593); Titus Zeman (1969); Eurosia (asi 1932)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.