Světci k nám hovoří...


sv. Lucián, Maximián a Julián

Lucianus, Maximianus et Iulianus

8. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 290

ŽIVOTOPIS

Lucián se stal jedním z římských kněží a údajně byl papežem Klementem I. poslán jako misionář na území Francie evangelizovat oblast Beauvais. Jako jeho motto se uvádí: „Věřím srdcem a vyznávám ústy, že Ježíš Kristus je Syn Boží.“ Pro jeho hlásání evangelia mnoho lidí uvěřilo a přijalo křest.

Maximián, nazývaný také Messien, spolu s Juliánem jsou někde označováni za jeho žáky, jinde za misionáře po jeho boku. V době vlády Diokleciána a jeho pronásledování před koncem 3. století byli pro šíření víry společně zatčeni a v Montville poblíž Beauvais zabiti mečem. Věřící je prý pohřbili na okraji města v místech, kde v VII. století byl postaven chrám.

Lucián byl do XVI. století v římském martyrologiu zapsán jako kněz a potom mu byl připisován titul biskupa (i v jeho vyobrazeních), označovaný za apokryfní dodatek.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Baptismate Domini; Severinus, presb. (asi 482); Apollinaris, m. Hierapoli (s. II.); Theophilus et Helladius (asi s. III.); Lucianus, Maximianus et Iulianus (asi 290); Patiens, ep. Meten (s. IV.); Maximus, ep. Papien (asi 514); Georgius, eremita (asi 614); Nathalanus (asi 678); Erhardus (707); Albertus, ep. Cassilien (asi s. VIII.); Gudila (asi 712); Laurentius Giustiniani (1456); Eduardus Waterson (1593); Titus Zeman (1969); Eurosia (asi 1932)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.