Světci k nám hovoří...


sv. Paciens

Patiens, ep. Meten

8. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Je uváděn jako čtvrtý biskup z Metz ve Francii. Na biskupský stolec byl povolán po Felixi I. a před nástupem Viktora I. Tuto diecézi Paciens podle předpokladu tradice vedl 14 let. Neznáme však datum úmrtí jeho předchůdce. Paciens zemřel kolem roku 343 s pověstí svatosti.

Zprávy z legendy sepsané v X. století v benediktinském opatství sv. Arnolda, vztahující se k apoštolu Janovi jako současníkovi, jsou neopodstatněné.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Severinus, presb. (asi 482); Apollinaris, m. Hierapoli (s. II.); Theophilus et Helladius (asi s. III.); Lucianus, Maximianus et Iulianus (asi 290); Patiens, ep. Meten (s. IV.); Maximus, ep. Papien (asi 514); Georgius, eremita (asi 614); Nathalanus (asi 678); Erhardus (707); Albertus, ep. Cassilien (asi s. VIII.); Gudila (asi 712); Laurentius Giustiniani (1456); Eduardus Waterson (1593); Titus Zeman (1969); Eurosia (asi 1932)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.