Světci k nám hovoří...


sv. Maxim

Maximus, ep. Papien

8. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 514

ŽIVOTOPIS

Římským martyrologiem je v tomto dni připomínán tento další biskup, o kterém máme pouze velmi stručné zmínky. V italské Pavii se stal devátým biskupem této diecéze a účastnil se synod svolaných papežem Symachem (pam. 9. 7.) Svůj episkopát začal po biskupovi Epifaniovi a jeho nástupcem se stal biskup Ennodiem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Baptismate Domini; Severinus, presb. (asi 482); Apollinaris, m. Hierapoli (s. II.); Theophilus et Helladius (asi s. III.); Lucianus, Maximianus et Iulianus (asi 290); Patiens, ep. Meten (s. IV.); Maximus, ep. Papien (asi 514); Georgius, eremita (asi 614); Nathalanus (asi 678); Erhardus (707); Albertus, ep. Cassilien (asi s. VIII.); Gudila (asi 712); Laurentius Giustiniani (1456); Eduardus Waterson (1593); Titus Zeman (1969); Eurosia (asi 1932)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.