Světci k nám hovoří...


sv. Jiří

Georgius, eremita

8. ledna, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:asi 614

ŽIVOTOPIS

Pocházel pravděpodobně z Kypru a velice mladý se rozhodl pro mnišský život. Legenda uvádí, že první pokus o vstup do kláštera skončil odmítnutím pro jeho mládí. Jiná jeho biografie začíná tím, že po smrti rodičů se vydal na pouť do Svaté země, kde se chtěl připojit k svému bratru Heraclidesovi a žít asketickým životem poustevníka.

Detaily týkající se vystřídání míst pobytu poustevníka Jiřího se v životopisech liší. Martyrologium Romanum ho představuje jako mnicha a poustevníka z kláštera Choziba v Palestině, kde celý týden žil asketicky v ústraní a v neděli přicházel na společnou modlitbu za svými bratry, s nimiž měl podíl na duchovních dobrech společenství. Byl poslušný v duchovních věcech a druhým uměl poradit. Zemřel v Chozibě v pokročilém věku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Baptismate Domini; Severinus, presb. (asi 482); Apollinaris, m. Hierapoli (s. II.); Theophilus et Helladius (asi s. III.); Lucianus, Maximianus et Iulianus (asi 290); Patiens, ep. Meten (s. IV.); Maximus, ep. Papien (asi 514); Georgius, eremita (asi 614); Nathalanus (asi 678); Erhardus (707); Albertus, ep. Cassilien (asi s. VIII.); Gudila (asi 712); Laurentius Giustiniani (1456); Eduardus Waterson (1593); Titus Zeman (1969); Eurosia (asi 1932)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.