Světci k nám hovoří...


sv. Natalán

Nathalanus

8. ledna, připomínka
Úmrtí:asi 678

ŽIVOTOPIS

Narodil se v zámožné šlechtické rodině v Tullicht (zvaném Tulachnathlak) poblíž Aberdeenu ve Skotsku. Zde později postavil kostel. Je pokládán i za stavitele kostela v Bothelim a kaple při skalní stěně u Cowie.

Podle legend začínal jako kontemplativní mnich získávat prostředky k živobytí kultivací půdy a zemědělská činnost byla prý i formou jeho pokání. Některé části legendárních příběhů nesou podobnost s biografií jiných světců (např. sv. Benna – klíč putující v rybě do Říma) a zde je lze vidět jako převzaté.

Natalán, poté co se setkal v Římě s papežem, byl prý v souvislosti se zázraky od něj ustanoven biskupem. Podstatná pověst o zázracích se týká období hladomoru v rodném kraji, kdy skutečně pomohl zachránit mnoho chudých, dodáním i zázračně vypěstovaného obilí. V pomoci chudým viděl svůj úkol, proto je v lásce obdarovával, hlásal jim radostnou zvěst evangelia a žil asketicky.

Zemřel v Tullichu až v pokročilém věku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Baptismate Domini; Severinus, presb. (asi 482); Apollinaris, m. Hierapoli (s. II.); Theophilus et Helladius (asi s. III.); Lucianus, Maximianus et Iulianus (asi 290); Patiens, ep. Meten (s. IV.); Maximus, ep. Papien (asi 514); Georgius, eremita (asi 614); Nathalanus (asi 678); Erhardus (707); Albertus, ep. Cassilien (asi s. VIII.); Gudila (asi 712); Laurentius Giustiniani (1456); Eduardus Waterson (1593); Titus Zeman (1969); Eurosia (asi 1932)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.