Světci k nám hovoří...


sv. Erhard z Řezna

Erhardus

8. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:707
Patron:Řezna, Německa, nemocnic, pekařů, kovářů, obuvníků, horníků; vzýván při očních problémech
Atributy:biskup, dvě oči na knize

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Irsku a asi do věku 30 let nebyl moc známý. Uvádí se, že byl považován za Skota. Chtěl se stát hlasatelem evangelia a k této službě byl také povolán. Není jisté, kde přijal jednotlivá svěcení, zda šel do Bavorska již jako biskup nebo se jím stal až v Řezně. Podle lidového podání byla od něj v klášteře v Baume-les-Dames kolem roku 677 pokřtěna asi 12letá slepá Otýlie (pam.13. 12.), která při pomazání olejem křtěnců začala vidět.

Erhard putoval s Albertem z Cashelu do Říma, kde se rozdělili, Albert se odtud vydal do Jeruzaléma a Erhard šel s horlivostí misionáře do Bavorska. Tam je potom uváděn jako biskup v Řezně.

Zemřel asi ve věku 75 let a byl uložen do krypty v Niedermünster v Řezně. Papež Lev IX. 8. 10. 1052 za přítomnosti císaře Jindřicha III. se účastnil vyzvednutí Erhardových ostatků a tím i uznání jeho svatosti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Severinus, presb. (asi 482); Apollinaris, m. Hierapoli (s. II.); Theophilus et Helladius (asi s. III.); Lucianus, Maximianus et Iulianus (asi 290); Patiens, ep. Meten (s. IV.); Maximus, ep. Papien (asi 514); Georgius, eremita (asi 614); Nathalanus (asi 678); Erhardus (707); Albertus, ep. Cassilien (asi s. VIII.); Gudila (asi 712); Laurentius Giustiniani (1456); Eduardus Waterson (1593); Titus Zeman (1969); Eurosia (asi 1932)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.