Světci k nám hovoří...


sv. Albert z Cashel

Albertus, ep. Cassilien

8. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi s. VIII.

ŽIVOTOPIS

Albert z Cashel byl přítel Erharda z Řezna s památkou téhož dne. Podle martyrologia byl Albert na rozdíl od Erharda biskupem pocházejícím z Anglie a po dlouhou dobu byl poutníkem Kristovým.

Životy obou jsou poněkud propojené nejen stejnou misionářskou touhou, pro kterou spolu cestovali do Říma, odkud Albert pokračoval dál do Jeruzaléma. Z Palestiny se Albert vracel přes Řezno, aby navštívil Erharda. Ten však byl podle některých historiků již po smrti.

Většina zpráv o obou světcích je řazena mezi málo spolehlivé, protože byly sepsány více jak 400 let po jejich smrti. Jako jisté se uvádí, že Albert byl biskupem v Cashel, ale na mnohých místech i to, že zemřel v Řezně. Tam má hrob v Niedermünsteru.

Jeho kult byl potvrzen 19. 6. 1902 papežem Lvem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

In Baptismate Domini; Severinus, presb. (asi 482); Apollinaris, m. Hierapoli (s. II.); Theophilus et Helladius (asi s. III.); Lucianus, Maximianus et Iulianus (asi 290); Patiens, ep. Meten (s. IV.); Maximus, ep. Papien (asi 514); Georgius, eremita (asi 614); Nathalanus (asi 678); Erhardus (707); Albertus, ep. Cassilien (asi s. VIII.); Gudila (asi 712); Laurentius Giustiniani (1456); Eduardus Waterson (1593); Titus Zeman (1969); Eurosia (asi 1932)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.