Světci k nám hovoří...


blah. Eduard Waterson

Eduardus Waterson

8. ledna, připomínka
Úmrtí:1593

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Londýně. Jako mladý muž navštívil s anglickými obchodníky Turecko, kde zažil neobvyklou nabídku od bohatého Turka. Ten mu nabízel svou dceru a chtěl od Eduarda, aby konvertoval k islámu. Eduard odmítl s tím, že svou víru v Krista neopustí. Odcestoval pak do Říma. Ubytoval se v hospici pro britské poutníky, který se měnil na seminář pro uchazeče o kněžství se zájmem o apoštolát v Anglii. Zde Eduard Waterson konvertoval ke katolické církvi, do které byl přijat Richardem Smithem a biskupem z Chalcedonu. Podle zápisu 11. 12. 1588 opustil město Řím a 24. 1. 1589 se hlásil do anglické vysoké školy v Remeši ve Francii, aby se připravoval na kněžství. Jáhenské svěcení přijal 24. 2. 1592 a svátost kněžství 11. 3. Do Anglie se vrátil 24. 6. s velkým nadšením. V létě roku 1593 byl zatčen a uvězněn v Newcastle-upon-Tyne. Zde byl odsouzen k smrti za vykonávání kněžského povolání. Poprava byla prý stanovena na 7. 1. 1594. Podle svědků došlo těsně před ní k několika znamením. Koně se nemohly dostat až k popravčímu lešení, žebřík se nedal použít, až teprve po znamení kříže, které o. Eduard udělal. Podle exekučního zákona bylo tělo odsouzence odříznuté a před jeho smrtí rozčtvrceno.

Eduard Waterson byl blahořečený papežem Piem XI. v roce 1929.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Severinus, presb. (asi 482); Apollinaris, m. Hierapoli (s. II.); Theophilus et Helladius (asi s. III.); Lucianus, Maximianus et Iulianus (asi 290); Patiens, ep. Meten (s. IV.); Maximus, ep. Papien (asi 514); Georgius, eremita (asi 614); Nathalanus (asi 678); Erhardus (707); Albertus, ep. Cassilien (asi s. VIII.); Gudila (asi 712); Laurentius Giustiniani (1456); Eduardus Waterson (1593); Titus Zeman (1969); Eurosia (asi 1932)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.