Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie Pisani

Maria Adeodata (Maria Teresia); Pisani

25. února, připomínka
Postavení:abatyše OSB
Úmrtí:1855

ŽIVOTOPIS

Maria Adeodata Pisani (1806-1855) pocházela z Neapole, na křtu dostala jméno Terezie. I když její otec byl prudké povahy, často se choval brutálně a pohyboval se mezi spodinou, dcera jej zahrnovala láskou a srdečností a prokazovala mu velkou úctu. Ve věku 20 let se rozhodla splnit svou dětskou touhu a vstoupila do kláštera benediktinek v Citta Nobile na Maltě. Dne 18. 3. 1830 složila sliby a přijala jméno Maria Adeodata. Vyznačovala se velkou pokorou a poslušností. Mnoho let vychovávala novicky a vštěpovala jim stejné ctnosti. Velmi milovala liturgii a úctu k Nejsvětější Svátosti. Eucharistickou úctu rozšířila mezi spolusestrami i věřícími doporučováním každodenního svatého přijímání, což v té době nebylo obvyklé. V roce 1841 se stala abatyší, ale již po čtyřech letech zemřela v pověsti svatosti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Walburgis (779); Cæsarius, medikus (369); Robertus de Arbrisello (1116); Sebastianus Aparicio (1600); Maria Adeodata (Maria Teresia); Pisani (1855); Nestor, ep. Magyden (ca. 250); Aldetrudis (526); Gerlandus, ep. Agrigentin (1100); Avertanus (asi 1386); Dominicus Lentini (1828)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský




Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.