Světci k nám hovoří...


sv. Felan

Felanus

9. ledna, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 710

ŽIVOTOPIS

O Felanovi, nazývaném také Fillano, se vyskytují rozdílné životopisné údaje. Za spolehlivé jsou zde považovány pouze stručné informace z Martyrologium Romanum 2001.

Z lásky k Bohu Felan dal přednost asketickému životu poustevníka a mnicha a trávil svůj život v samotě. Později se stal opatem kláštera sv. Ondřeje ve Skotsku a byl známý pro přísnou disciplínu. V tomto klášteře pravděpodobně v roce 710 zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellinus, ep. Anconitan (s. VI.); Hadrianus, abbas (710); Felanus (asi 710); Eustratius, thaumaturgus (s. IX.); Honoratus de Busentiaco (1250); Iulia della Rena (1367); Antonius Fatati (1484); Maria Teresia a Iesu (Alexia) Le Clerc (1622); Agatha Yi et Teresia Kim (1840); Paulina Maria Jaricot (1862); Iosephus Pawlowski et Casimirus Grelewski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.