Světci k nám hovoří...


sv. Eustracius (divotvůrce)

Eustratius, thaumaturgus

9. ledna, připomínka
Úmrtí:s. IX.

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 726 v Bithynii v Malé Asii. Asi ve 20 letech vstoupil do kláštera Abgar na hoře Olympus v Bithynii (v dnešním Turecku), která je dnes označována za horu Uludağ v Prusě. Eustracius zde žil velmi asketicky a stal se hegumenem (hodnost na úrovni opata).

Když císař Lev V. Arménský po svém zvolení kolem roku 814 rozpoutal ikonoklastické boje, musel Eustracius opustit svůj klášter a ukrývat se v horském pouštním masivu až do císařovy smrti v roce 820. Teprve pak se mohl vrátit do kláštera. Vynikal pokorou a pravověrností. Byl mu dáván přívlastek Thaumaturgos (divotvůrce). Legenda o něm uvádí, že žil až do 95 let.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellinus, ep. Anconitan (s. VI.); Hadrianus, abbas (710); Felanus (asi 710); Eustratius, thaumaturgus (s. IX.); Honoratus de Busentiaco (1250); Iulia della Rena (1367); Antonius Fatati (1484); Maria Teresia a Iesu (Alexia) Le Clerc (1622); Agatha Yi et Teresia Kim (1840); Paulina Maria Jaricot (1862); Iosephus Pawlowski et Casimirus Grelewski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.