Světci k nám hovoří...


Josef Pawlowski

Josef Pawlowski

Kazimír Grelewski @

Kazimír Grelewski Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef Pawlowski a Kazimír Grelewski

Iosephus Pawlowski et Casimirus Grelewski

9. ledna, připomínka
Postavení:kněží, mučedníci
Úmrtí:1942

ŽIVOTOPIS

Josef Pawlowski se narodil 12. 12. 1890 v Proszowicích u Swietokrzyskie v Polsku. Stal se knězem a v listopadu 1939 nastoupil službu v katedrále v Kielcích. Je představován i jako rektor kněžského semináře. Ve svých kázáních vléval věřícím naději a utvrzoval jejich vlastenecký postoj. Jako kaplanu Červeného kříže mu bylo umožněno pracovat s vězni v místním válečném táboře. Udává se, že zde bylo internováno na 5000 polských vojáků. O. Josef Pawlowski pomáhal nemocným a zraněným dostat se do úkrytu. Pomáhal i mnohým uprchlíkům.

V únoru 1941 byl zatčen, vězněn zprvu v Kielcích, od dubna do května v koncentračním táboře v Osvětimi a odtud pak transportován do Dachau. Zde musel v lednu stát bez bot od ranního nástupu až do večera před strážnicí a večer téhož dne byl oběšen.

Kazimír Grelewski se narodil 20. 1. 1907 v Dwikozy v hrabství Sandomierz ve vojvodství Swietokrzyski v Polsku. V Sandomierzu navštěvoval po gymnáziu i seminář. Kněžské svěcení přijal v roce 1929 v kostele sv. Kateřiny v Bodzentyni a poté působil jako kaplan a prefekt na střední škole Jana Kochanowskiho v Radom. Němci po okupaci v tomto městě zavřeli střední školy a Kazimír se zapojil do charitativní práce v dětském sirotčinci podobně jako o něco dříve jeho bratr Štefan. K zatčení Kazimíra došlo v lednu 1941 a nejprve ho čekalo vězení s mučením v ulici Kosciuszko v Radom. Následně byl přemístěn do tábora v Skarżysko Kościelne a odtud do koncentračního tábora v Osvětimi. V dubnu 1941 byl i se svým bratrem Štefanem transportován do koncentračního tábora Dachau. Zde po několika dnech viděl Štefana zemřít.

Jednoho dne Kazimír dostal od dozorce velmi tvrdou ránu, po které se ocitl na zemi. Povstal se znamením kříže a s modlitbou "Bože, odpusť mu to." Toto dozorce podráždilo a znovu Kazimíra napadl. Brzy potom byl Kazimír oběšen a zemřel tak jako o. Josef.

Tito mučedníci byli 13. 6. 1999 papežem Janem Pavlem II. při jeho pastorační návštěvě Polska blahořečeni s dalšími 106 polskými mučedníky druhé světové války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellinus, ep. Anconitan (s. VI.); Hadrianus, abbas (710); Felanus (asi 710); Eustratius, thaumaturgus (s. IX.); Honoratus de Busentiaco (1250); Iulia della Rena (1367); Antonius Fatati (1484); Maria Teresia a Iesu (Alexia) Le Clerc (1622); Agatha Yi et Teresia Kim (1840); Paulina Maria Jaricot (1862); Iosephus Pawlowski et Casimirus Grelewski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.