Světci k nám hovoří...


sv. Agáta Yi a Terezie Kim

Agatha Yi et Teresia Kim

9. ledna, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1840

ŽIVOTOPIS

Agáta se narodila v roce 1824 v Soulu v Koreji. Vdala se a brzy poté byla z důvodu své křesťanské víry zajata, mučena a zabita.

Spolu s ní byla ze stejného důvodu zabita Tereza Kim, která se narodila v roce 1797 v Myeoncheon. Byla vdovou a příbuznou sv. Ondřeje Kim. Pro svou víru byla zbitá a uškrcená.

Obě mučednice byly 5. 7. 1925 papežem Piem XI. blahořečené spolu s dalšími 77 mučedníky z Koreje. Kanonizované byly 6. 5. 1984 papežem Janem Pavlem II. v Soulu s dalšími 101 korejskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellinus, ep. Anconitan (s. VI.); Hadrianus, abbas (710); Felanus (asi 710); Eustratius, thaumaturgus (s. IX.); Honoratus de Busentiaco (1250); Iulia della Rena (1367); Antonius Fatati (1484); Maria Teresia a Iesu (Alexia) Le Clerc (1622); Agatha Yi et Teresia Kim (1840); Paulina Maria Jaricot (1862); Iosephus Pawlowski et Casimirus Grelewski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.