Světci k nám hovoří...


sv. Emiliána

Æmiliana

5. ledna, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Narodila se pravděpodobně v Římě jako třetí dcera senátora Gordiana. Vedle nejstarší sestry Tarsily (pam. 24. 12.) měla ještě jednu sestru, která se později provdala a bratra Gordiana. Ten byl otcem pozdějšího Řehoře Velikého. Emiliána s Tarsilou (pam. 24. 12.) žily zasvěceným řeholním životem v prostředí rodiny (tzv. „západním typem“) a je prý zřejmé, že pomáhaly i s výchovou synovce, který se později stal papežem Řehořem Velikým.

Emiliána složila se sestrou slib čistoty a obě v rodinném domě, v místě pozdějšího chrámu San Gregorio Magno al Celio v Římě, se věnovaly modlitbě a skutkům milosrdenství. Současně z lásky ke Kristu žily asketickým životem podle nastavených pravidel.

Jako první, na Štědrý den před rokem 593, zemřela Tarsila, která podle slov papeže Řehoře, Emiliáně ve svém zjevení řekla: „O Vánocích jsi byla beze mne, ale přijď se mnou oslavit Zjevení Páně.“ Tak se i stalo, Emiliána zemřela v den před touto slavností.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Eduardus Confessor (1066); Syncletica (s. IV.); Deogratias, ep. Carthaginen (457/458); Æmiliana (s. VI.); Convoio (868); Gerlacus (1165); Rogerius, presb. (1237); Franciscus Peltier, Iacobus Ledoyen et Petrus Tessier (1794); Maria Magdalena Repetto Pellegrini (1890); Carolus a Sancto Andrea (Ioannes Andreas) Houben (1893); Marcellina Darowska (1911); Petrus Bonilli (1935); Ioannes Robertus Grau Bullich (1937); Genovefa Torres Morales (1956); Ioannes Nepomucenus Neumann (1860)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.