Světci k nám hovoří...


sv. Jan z Jeruzaléma

Ioannes, ep. Hierosolymitan

10. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:417

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 356. Ve Svaté zemi se stal mnichem a v roce 387 nebo 388 nástupcem jeruzalémského patriarchy Cyrila. Se sv. Jeronýmem projednával otázky týkající se benediktinského opatství. V době teologických sporů prosazoval nauku shodnou s tradičním učením katolické církve. Udává se, že v roce 415 vysvětil pětilodní baziliku, kterou nechal postavit na hoře Sion. Ta byla v roce 614 zničena. Ve 12. století zde byl postaven klášter, který rovněž zanikl a dnes se v těchto místech nachází benediktinské opatství Zesnutí Panny Marie. Biskup Jan zemřel 1. 10. 417

Geografická místa podléhají proměnám světa, ale posvěcení těchto míst životem Krista a svatých, kteří ho přijali za svého vůdce, trvá. Na mocné se po jejich smrti zapomíná, ale jména svatých zůstávají živá v paměti i v srdcích následovníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.