Světci k nám hovoří...


sv. Marcián

Marcianus, presb. Cpoli

10. ledna, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:471

ŽIVOTOPIS

Pocházel z římské rodiny spřízněné s císařem Theodosiem a narodil se v Konstantinopoli. Od dětství vynikal ve zbožnosti a žil asketickým životem. Je známá jeho štědrost k potřebným, i když se ji většinou snažil projevovat tajně. Oč byl štědřejší k chudým, o to byl přísnější k sobě. Za noci obcházel ty, kteří se za dne neodvažovali prosit o pomoc.

Nepochopen druhými se dokonce stal podezřelým z bludu novatianismu. V roce 455, přes počáteční protesty s důrazem na svoji nehodnost, mu patriarcha Anatolius udělil kněžské svěcení. Následující patriarcha Gennadius ho ustanovil pokladníkem chrámu Hagia Sofia (Boží Moudrosti).

Po smrti svých rodičů se Marcián rozhodl velké dědictví použít na rekonstrukce a stavby chrámů. Bývají uváděny kostely sv. Anastázie na arkádách, sv. Ireny u moře (kde pomáhal dělníkům vlastníma rukama), sv. Isidora, sv. Jana Křtitele (v němž byl později pohřben) a další dva.

Ze zázraků za jeho života se traduje záchrana kostela sv. Anastázie při velkém požáru v těsném okolí. Marcián vyšel na střechu kostela, na kterou už dosahovaly plameny, a s rukama zvednutýma k nebi se modlil. Oheň vzápětí zmizel a kostel sv. Anastázie zůstal nepoškozený. Jedna legenda připomíná situaci, kdy Marcián cestou na bohoslužbu předal žebrákovi celý svůj oděv a nechal si pouze ornát. V kostele se pak zdálo, že pod ornátem má velmi luxusní oblečení. Patriarcha Gennadius ho kvůli tomu pokáral a teprve poté zjistil, že nemá oděv žádný. Také po smrti Marciána bylo vzpomínáno, že došlo k více zázrakům.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.