Světci k nám hovoří...


sv. Valerius

Valerius, solitarius

10. ledna, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Pocházel pravděpodobně od Remeše ve Francii nebo z oblasti při hranicích s Belgií. Rok jeho narození není znám, ale vyskytuje se údaj kolem roku 537. Valerius vyrůstal v křesťanské rodině a po dosažení dospělosti se vydal na pouť k Marciálovu hrobu do Limoges. Jedná se o misijního biskupa s památkou 30.6., který evangelizoval Akvitánii. Valerius se na žádnou velkou evangelizaci netroufal připravovat, ale na této pouti si uvědomil, že základem pro šíření víry je modlitba spojená s postem a skutky lásky k bližním. Snad právě proto se rozhodl pro asketický život poustevníka, prožívajícího Boží přítomnost v přírodě. Bylo mu dovoleno žít v hoře Bernage. Později byla blízká obec nazvána po něm Saint-Vaury. Byl vyhledáván některými obyvateli z okolí, kteří přicházeli s prosbami o modlitbu, o rady a také proto, že zatoužili žít jako on. Dožil se údajně více jak 80 let. U jeho hrobu docházelo k zázračným uzdravením.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.