Světci k nám hovoří...


sv. Domicián z Meliténé

Domitianus, ep. Melitenen

10. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 602

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 564 v Konstantinopoli do zbožné a bohaté rodiny. Mezi jeho příbuzné patřil i císař byzantské říše Maurikios. Domiciánovi se dostalo skvělého vzdělání a oženil se. Brzy však ovdověl a pak uvažoval o volbě mnišského života i o využití svého nadání studiem teologie. Tomuto dal přednost a již ve 30 letech se stal biskupem v městě Meliténé (dnes Malatya v jihovýchodním Turecku), tehdy ve starověké Arménii.

Udává se o něm, že byl nakloněn k chudým, byl vnímavý a zvládal i nejtěžší úkoly. Vyzdvihuje se jeho moudrost a schopnosti v jednání slovy i skutky. Měl velký význam pro národ i pro svého císaře, který ho využíval jako diplomata. Poslal ho i do Persie podpořit panovníka Chosroese (Khosrowa), kterému dopomohl zpět na trůn a přispěl k jeho přátelskému vztahu s byzantským císařem.

Domicián zemřel 10. 1. 602 a byl pohřben v kostele apoštolů v Konstantinopoli.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.