Světci k nám hovoří...


sv. Arkoncius

Arcontius

10. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 740-745

ŽIVOTOPIS

V 8. století byl biskupem ve Viviers ve Francii. Za lidového povstání se neohroženě zasazoval za práva a svobodu církve. Jako její obhájce je označován za mučedníka, který byl podle jednoho tradovaného podání sťat asi roku 745. Nejstarší dokument (Charta vetus), který uvádí jeho jméno v seznamu místních biskupů je z 10. století a zápis o něm v Martyrologiu „Vivariensis ecclesiæ“ (u 6. ledna, bez upřesňujícího roku) pochází asi z 15. nebo 16. století. Ostatky biskupa Arkonciuse, uložené v katedrále ve Viviers, kalvinisté v roce 1568 spálili.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.