Světci k nám hovoří...


sv. Petr Orseolo (Urseoli)

Petrus Urseoli

10. ledna, připomínka
Postavení:mnich OSB a poustevník
Úmrtí:asi 987/988

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 928 v Rivo v bývalé provincii Udine (v oblasti Friuli-Venezia Giulia) na severu Itálie. Pocházel ze vznešeného rodu a měl před sebou skvělou kariéru. Začínal jako voják a námořní důstojník. V 18 letech se oženil a měl syna Petra. Od 20 let byl admirálem benátské flotily. V létě 976 vypukla na náměstí sv. Marka v Benátkách vzpoura. Podle některých historiků byl aktivním vzbouřencem zvláště Petr Orseolo. Oheň poničil část města a benátský dóže (panovník Benátek) Candiano byl zabit. Na jeho místo byl zvolen Petr Orseolo. Ten se velmi energicky pustil do obnovení pořádku v Benátkách. Citlivě řešil potřeby vdov (počínaje Gualdradou, ženou svého předchůdce) a sirotků. Z jeho budovatelské činnosti jsou na prvním místě vzpomínány nemocnice a sirotčince i rekonstrukce chrámu sv. Marka a dalších církevních staveb. Nešetřil výdaji z vlastních prostředků a během dvou let dal údajně město do pořádku. Před svým odchodem zanechal v Benátkách tisíc liber zlata pro chudé a další tisícovku na státní potřeby.

Za noci, 1. 9. 978, Petr tajně opustil Benátky, syna i 32letou manželkou Felicii roz. Malipiero, která znala jeho touhu po duchovním kajícím životě. Na koni se vydal do benediktinského kláštera sv. Michala de Cuxa na úpatí Pyrenejí. Klášter se nachází u francouzské obce Codalet poblíž hranic se Španělskem.

Petr Orseolo se zde pod vedením opata Guarina stal mnichem. Žil velmi asketicky a poslední léta svého života prožil jako poustevník. Zemřel 10. ledna po 10 letech mnišského života. U jeho hrobu docházelo k zázrakům.

Papež Klement XII. jej svatořečil v roce 1731.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.