Světci k nám hovoří...


blah. Benikasa

Benincasa

10. ledna, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:1194

ŽIVOTOPIS

Narodil se a žil ve 12. století v Itálii. V Kampánii vstoupil do kláštera Nejsvětější Trojice. Po smrti opata Falka se v tomto klášteře stal osmým opatem. K jeho zvolení v La Cavy došlo 30. 1. 1171. V dalším roce pomáhal sicilskému králi Vilémovi II., který mu prý vděčil za své uzdravení po jeho návštěvě v Salermu. Oba se pravděpodobně v roce 1176 zasloužili o nové vybudování kláštera v Monreale na Sicílii, do kterého opat Benikasa poslal sto svých mnichů. Benikasa je charakterizován jako oddaný, rozvážný muž a vynikající duchovní vůdce. Zemřel 10. 1. 1194 a byl pohřben do krypty opatství La Cava. Jeho ostatky jsou uloženy od 20.10. 1675 v kapli otců.

Blahořečený byl 16. 5. 1928 od papeže Pia XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.