Světci k nám hovoří...


blah. Gundisalvus (Gonçalo)

Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat

10. ledna, připomínka
Postavení:kněz OP
Úmrtí:1259

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1187 v obci Tagilde (u Vizela) ležící 30 km od Braga a 26 km od Amarante, kde v 71 letech zemřel. Pocházel ze vznešeného rodu. Stal se knězem a uvádí se, že dostal do péče San Pelagio ve Vizela (někde se uvádí Payo-de-Riba-Vizela). Toužil navštívit Svatou zemi a dostal od arcibiskupa z Braga povolení k pouti. Vše svěřil svému příbuznému. Ten jako vikář přislíbil vzornou péči o svěřené věřící, ale později se nechal unést pýchou i mamonem a jednal nesprávně.

Gundisalvus při své pouti navštívil také Řím a ve Svaté zemi se zdržel neplánovaně dlouho. Když se po 14 letech vrátil, byl správcem, který si přivlastnil vše, co mu bylo jen svěřené, odehnán jako tulák. Dokonce se píše, že na něj byli poštváni psi. Gundisalvus se v pokoře srdce obrátil o radu k Panně Marii. Potom odešel ke komunitě bratří kazatelů z Guimares a stal se dominikánem. Byl pak poslán do Amarante, kde neúnavně pracoval na hlásání evangelia slovy i skutky. Jeho apoštolát se prolínal s poustevnickým životem a traduje se, že také konal zázraky. S velkým úsilím a s pomocí dělníků postavil most přes divokou řeku Tâmega.

V této souvislosti legendární vyprávění popisuje zázračné odměny žíznivým a hladovým dělníkům. Udává se, že se jim světec postaral o víno výjimečným způsobem pomocí hůlky a jindy jim dopomohl k jídlu přivoláním ryb z řeky.

Tyto příběhy mohou mít jako atributy vliv na některá jeho vyobrazení. Podobně i pověst o jeho názorném poučení o tom, co znamená vyloučení z církve. Ukázal na košík s bochníky chleba a ty se po jeho „exkomunikaci“ změnily v odpornou, zčernalou a nepoživatelnou potravinu. Po zrušení „exkomunikace“ se opět staly dobrým chlebem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.