Světci k nám hovoří...


blah. Jiljí z Laurenzana

Ægidius, religiosus

10. ledna, připomínka
Postavení:řeholník OFM
Úmrtí:1518

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1443 v Laurenzana ležící v dnešní oblasti Basilicata v jižní Itálii. Jeho původní jméno, které mu dal otec Bello a matka Caradonna roz. Personi, bylo Bernardin. Jeho bratr se jmenoval Vitalis. Vyrůstali ve skromných poměrech rolnické rodiny. Bernardin ve 30 letech vstoupil do františkánského kláštera, kde přijal jméno Jiljí – blahoslaveného z Assisi (pam. 23. 4.), v jehož prostotě chtěl vidět svůj vzor. Pro asketické a kontemplativní touhy, pro něj charakteristické, mu bylo dovoleno žít jako poustevník v jeskyni v klášterní zahradě. Jeskyni proměnil ve svou modlitební kapli, kde zažíval Boží přítomnost.

Za života v klášteře vykonával práce, o které druzí moc nestáli: v kuchyni, na fortně a na zahradě. Po celý život byl laickým bratrem a až na výjimky zůstával uvnitř kláštera. Výjimky se týkaly poslání v jiných klášterech. Údajně při nich nejednou způsobil zázrak a pronesl předpovědi, které se potom staly. Přisuzuje se mu zázračné uzdravení velmi těžce nemocného syna hraběte Potenza Guevary, kterému udělal na čele křížek.

Biografie o sv. Jiljí z Laurenzana připomínají, že prožíval přímé fyzické útoky zlého ducha, které chtěl před spolubratry zamlčet, ale hluk z jeho cely, k němuž docházelo po noční modlitbě, býval silný. Při výslechu se Jiljí svému představenému musel přiznat. Poslední ďáblův útok byl na Štědrý den, kdy při Jiljího službě u Nejsvětější svátosti ďábel prý zhasínal olejovou lampu, nakonec mu popálil paži a polil ho olejem z lampy. V dalších dnech Jiljí onemocněl, musel zůstat ležet a 10. ledna zemřel.

Blahořečený byl 27. 6. 1880 papežem Lvem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.