Světci k nám hovoří...


blah. Anna od Andělů Monteagudo

Anna ab Angelis Monteagudo

10. ledna, připomínka
Postavení:řeholnice OP
Úmrtí:1686

ŽIVOTOPIS

Narodila se 26. 7. 1602 v Arequipa v Peru jako Anna Monteagudo. Jejími rodiči byli španělský otec Sebastián Monteagudo de la Jara a peruánská indiánská matka Francesca Ponce de Léon. Ti ji od tří let svěřili do výchovy sester dominikánského kláštera svaté Kateřiny. Zde získávala vzdělání a oblíbila si způsob života dominikánek. Z řádových světců měla nejraději Růženu z Limy (pam. 23. 8.). Ve 14 letech se vrátila z kláštera domů, ale otcovo přání, aby se provdala, splnit nechtěla. Rozhodla se pro vstup k dominikánkám i v případě otcova nesouhlasu.

Po vstupu do řádu, asi 30. 11. 1618, se stala novickou. Po roce složila řeholní sliby s novým jménem sestra Anna od Andělů. O hodně později se stala novicmistrovou a v roce 1648 se stala představenou kláštera v Arequipa.

Během svého života vynikla skutky křesťanského milosrdenství a uměním ponořit se do hluboké modlitby. I když z kláštera nevycházela, přesto obdarovávala celé město. Posledních 10 let života prožívala velmi omezená ochrnutím a slepotou. Zemřela ve věku 84 let.

Při jejím blahořečení 2. 2. 1985 v Arequipa papež Jan Pavel II. o ní řekl, že „svým životem potvrdila apoštolský vliv kontemplativního řeholního života v tajemném Kristově těle v církvi“. Představil ji jako osobu, přes kterou „se všichni setkávali se skutečnou láskou. Chudí a prostí nacházeli u ní přijetí a pomoc, bohatí porozumění. Sestra Anna se také nebála vyzývat k obrácení. Biskupům a kněžím pomáhala modlitbou a radou; nemocní dostávali úlevu, smutní potěšení a putujícím poskytovala pohostinné přijetí. Pronásledovaným zajišťovala udělení milosti, umírající nacházeli pomoc v její neustálé modlitbě. V modlitební přímluvě sestry Anny byly zvláštním způsobem přítomny ubohé duše trpící v očistci, které nazývala svými přítelkyněmi.“

Jak vyplývá ze slov papeže, u Anny od Andělů můžeme vidět obraz Boží lásky k nám i nástin obrazu, jak by měl náš život vypadat, neboť „k Božímu obrazu jsme byli stvořeni“ (viz Gn 1,27).

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.