Světci k nám hovoří...


sv. Miltiades

Miltiades, Pp

10. ledna, připomínka
Postavení:papež
Úmrtí:314

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Afriky. Na papežský stolec byl zvolen 2. 7. 311 z postavení římského kněze. Po jeho předchůdci Eusebiusovi byla Církev od poloviny srpna 309 bez papeže. Pronásledovatel císař Galerius však následujícího roku onemocněl a po více měsíců zápasil se smrtí. V té době se vzdal pronásledování a zcela nečekaně dovolil křesťanům pořádat shromáždění a ve svém prohlášení žádal, aby se modlili za jeho zdraví. Bylo o tom čteno v částech říše ovládaných i Liciniem a Konstantinem. Císaře Galeria však vystřídal Maximin, který obnovil pronásledování křesťanů. Postup Konstantinova vojska nedokázal snést a otrávil se, vyhlašujíce přitom křesťanům svobodu a smrt věštcům i pohanskému kněžstvu. Tyto zvraty prožíval Miltiades s církví a do nejistoty z nich přijal zvolení za papeže.

Konstantin, bojující ve znamení kříže, zvítězil nad Maxenciem u Milviova mostu a zabral Řím 28. 10. 312. Spolu s Liciniem vydali po několika měsících v Miláně společný zákon, udělující křesťanům plnou svobodu vyznání a přikazující vracet zabraný majetek.

Mezi křesťany vznikaly třenice, vyplývající z kritiky různých postojů v uplynulém období. V Egyptě vznikl rozkol meletiánský a v severní části Afriky rozkol Donátův, v němž bylo považováno svěcení od hříšného světitele za neplatné. Na synodě ve Faustinině domě v Lateráně se s 19 biskupy jednalo o řešení rozkolu, při němž vyšlo najevo, že Donát patří k nejméně oprávněným vytýkat někomu hříchy. Tím ale nebyl rozkol odstraněn, neboť donátisty výsledek jednání nezměnil. Místa, kde stál katolík, dokonce umývali jako znesvěcená. Miltiades se marně snažil přivést je ke smíru. To se podařilo až po sto letech sv. Augustinu.

Miltiades řídil církev dva a půl roku, využil změn k reorganizaci, jáhny posílal přebírat staré kultovní místnosti a budovy. Začal plánovat výstavbu Lateránské baziliky. Pohřben byl v kryptě nesoucí jeho jméno v cemeteriu Kalistově.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Miltiades, Pp (314); Paulus, eremita (s. IV.); Gregorius, ep. Nyssen (před r. 400); Ioannes, ep. Hierosolymitan (417); Petronius, ep. Dien (po roce 463); Marcianus, presb. Cpoli (471); Valerius, solitarius (s. VI.); Domitianus, ep. Melitenen (asi 602); Agatho, Pp (681); Arcontius (asi 740-745); Petrus Urseoli (asi 987/988); Benincasa (1194); Gulielmus, ep. Bituricen (1209); Gundisalvus, presb. Ord. Prćdicat (1259); Gregorius Pp X (1276); Ægidius, religiosus (1518); Anna ab Angelis Monteagudo (1686); Adalheidis Maria ab Immaculata Conceptione (1828); Francisca Salesia (Leonia) Aviat (1914); Maria a Doloribus Rodríguez Sapeña, virgo (1918)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.